Články | Crs.sk - s Vami pre V


Mapujeme.sk
mestá a obce, firmy v obci
E-learnin
blended teamwork

Články

Manažérske zručnosti - Manažment prebiehajúcich a zvolených zmien

 • Je potrebné zohľadňovať vplyv externých zmien na samosprávu?
 • Ako sa dá využiť jedinečnosť samosprávy a zvýšiť efektívnosť jej fungovania?
 • Aké pozitíva prinášajú pre samosprávu projektové partnerstvá?

Stiahnuť


Projekt Tvorba softvérového prototypu pre online vzdelávanie verejnej správy

Ústav verejnej politiky a ekonómie Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave ako riešiteľské pracovisko projektu v spolupráci s Fakultou chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave realizuje od marca 2010 do februára 2012 projekt Tvorba softvérového prototypu pre online vzdelávanie verejnej správy, podpora diseminácie výsledkov aplikovaného výskumu.

Stiahnuť


Práca, ekonomický rozvoj a trvalá udržateľnosť vidieka materiál na diskusiu k projektu

Pre Slovensko a jeho vidiecke oblasti, príslušné miestne, regionálne, neziskové, akademické a štátne inštitúcie je to možný podnet

 • čo z toho u nás už dávno platí?
 • čo z toho je zaujímavé aj pre našu prax?
 • čo je potrebné a možné modifikovať?
 • čo z toho môžeme urobiť sami a hneď?
 • čo budeme riešiť s partnermi (miestnymi, na úrovni regiónu, na úrovni štátu)?

Stiahnuť


Manažérske zručnosti - Metódy práce s ľuďmi

 • Pred aké manažérske úlohyje postavený komunálny politik?
 • Prečo je dobré začať sebapoznávaním?
 • Podľa čoho sa určuje vyspelosť pracovného tímu?

Stiahnuť

Dokumenty k projektu